Novosti

Elektronski sertifikat Excellent SME je sertifikat osmišljen u duhu direktiva EU o promociji uspešnih kompanija, čija je svrha ne samo promocija uspešnih kompanija i dobre poslovne prakse, nego i povećanje transparentnosti i bezbednosti poslovanja i zaštita potrošača.

Elektronski sertifikat „Excellent SME“ dodeljuje Privredna komora Srbije, u saradnji sa kompanijom Coface, koja je vodeći dobavljač usluga za poslovne informacije i upravljanje potraživanjima u Srednjoj i Istočnoj Evropi, čije aktivnosti pokrivaju ceo ciklus od profilisanja kupaca do bonitetnih izveštaja i upravljanja potraživanjima, kao i procenu rizika za 157 zemalja.

Sertifikat „Excellent SME“ može biti dodeljen samo onoj kompaniji koja ima ocenu Coface boniteta iznad 6, na skali od 1 do 10. Zasnovan je na SafeSigned tehnologiji za sajtove, a njegovo prisustvo na web – stranici svedoči o uspešnosti, odgovornosti i kredibilitetu kompanije.

Excellent

Poštovani potrošači,

26-29.09.2012.godine. izlagali smo na GRAFIMI,34.međunarodnom sajmu grafike,gde smo uspešno prezentovali novine u našem asortimanu.