* Seče do 10 listova 80gr
* Promenljivi nož
* Mogućnost perforacije papira
* Dodatni nož
* Aluminijumski vodič za sečenje

MBL 929-1/A3